Skip to main content

Onderzoek naar het effect van Ozempic op gewichtsverlies bij mensen met obesitas heeft interessante resultaten opgeleverd. In dit artikel bespreken we de bevindingen van drie studies.

In de eerste studie werd de impact van semaglutide (het actieve ingrediënt in Ozempic) in combinatie met een dieet en lichaamsbeweging onderzocht. Deelnemers met de werkzame stof verloren gemiddeld 14,9% van hun gewicht, in vergelijking met slechts 2,4% bij de placebogroep.

De tweede studie betrof een wekelijkse injectie, 68 weken intensieve gedragstherapie, en een strikt dieet. Na 68 weken was het gewichtsverlies bij de Ozempic-groep gemiddeld 16%, terwijl de placebogroep slechts 5,7% verloor.

Studie 3 onderzocht deelnemers die na 20 weken stopten met Ozempic vergeleken met deelnemers die de volledige 68 weken doorgingen. De groep die de volledige kuur voltooide, verloor 7,9% van hun lichaamsgewicht, terwijl de groep die na 20 weken stopte, een stijging van 6,9% ondervond, waarbij 82,4% van hen hun gewicht na stopzetting terugkreeg, vergeleken met 15,2% bij de volledige kuur.

Het gemiddelde gewichtsverlies met Ozempic varieert, met resultaten variërend van 7,9% tot 16% in verschillende onderzoeken, waarbij individuele succesniveaus afhankelijk zijn van aanvullende levensstijlaanpassingen. De veelbelovende resultaten van Ozempic benadrukken de noodzaak van medische begeleiding en blijvende levensstijlaanpassingen.  Het is van groot belang dat mensen die overwegen deze behandeling te ondergaan, dit doen onder de begeleiding van medische professionals en tegelijkertijd bereid zijn om hun levensstijl aan te passen. Op deze manier kan Ozempic niet alleen effectiever zijn, maar ook bijdragen aan een duurzame benadering van gewichtsbeheersing op de langere termijn.

Bron: Healthyhabits