Overgewicht: een wereldwijd probleem

Volgens de recente Atlas 2023 van de World Obesity Federation zal in 2035 naar verwachting meer dan de helft van de wereldbevolking te maken hebben met overgewicht of obesitas. Het rapport benadrukt de urgentie voor beleidsmakers om maatregelen te nemen en pleit voor het verbieden van reclame voor ongezonde voedingsmiddelen en het invoeren van extra belastingen op ongezonde voeding.

Het aantal kinderen met risicovol overgewicht kan verdubbelen, met aanzienlijke kosten voor de samenleving. Volgens schattingen zouden 208 miljoen jongens en 175 miljoen meisjes binnen twaalf jaar kampen met dit probleem. De World Obesity Federation heeft berekend dat dit jaarlijks meer dan 4 biljoen dollar aan kosten met zich mee kan brengen vanaf 2035.

De opstellers van het rapport vrezen dat deze gezondheidscrisis uiteindelijk zal uitmonden in een economische crisis. Ze dringen er bij overheden en beleidsmakers op aan om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de sociale, economische en gezondheidskosten worden afgewenteld op de volgende generatie.

Niet alleen in de toekomst, maar ook op dit moment is overgewicht al een urgent probleem. Momenteel heeft 38 procent van de wereldbevolking, oftewel 2,6 miljard mensen, te maken met overgewicht of obesitas, volgens gegevens van de World Obesity Federation. In Nederland heeft al de helft van de volwassenen te maken met overgewicht, waarvan 14 procent zelfs een vorm van overgewicht heeft die een gevaar vormt voor de gezondheid. Onder kinderen heeft 16 procent overgewicht, waarvan 3,5 procent als ernstig wordt geclassificeerd.

Om deze zorgwekkende trend te keren, is collectieve actie vereist. Preventie, bewustwording en effectieve beleidsmaatregelen kunnen helpen om de negatieve gevolgen van overgewicht te verminderen en een gezondere toekomst te creëren voor de komende generaties.

Bron: RTL Nieuws