Obesitas in Nederland: een drievoudige toename in 40 jaar

In 2023 had 16% van de bevolking van 20 jaar en ouder obesitas, vergeleken met slechts 5% in het begin van de jaren tachtig. Het percentage ernstige obesitas steeg ook, van 1% in 1981 naar 4% in 2023. Deze gegevens komen uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van 1981 tot 2023, uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM.

Sinds 1981 wordt elk jaar aan de Nederlandse bevolking gevraagd naar lengte en gewicht in de Gezondheidsenquête. Met behulp van de Body Mass Index (BMI) kan worden bepaald of iemand overgewicht heeft, waarbij een BMI van 25 of hoger als overgewicht wordt beschouwd. Een BMI van 30 of hoger duidt op obesitas, verdeeld in drie klassen: klasse 1 (BMI 30-35), klasse 2 (BMI 35-40) en klasse 3 (BMI 40 of hoger), ook bekend als morbide obesitas.

Klasse 1 obesitas komt het meest voor, gevolgd door klasse 2 en 3. Het percentage mensen met matig overgewicht nam toe van 28% in 1981 tot 35% in 2023. In totaal had 51% van alle Nederlanders vanaf 20 jaar overgewicht in 2023, tegenover 33% in de vroege jaren tachtig.

Nederland had in 2019 een lager obesitaspercentage dan de meeste EU-landen, met 15% van de volwassenen van 18 jaar en ouder die obesitas hadden. Het aandeel mensen dat tevreden was met hun lichaamsgewicht varieerde sterk tussen verschillende gewichtscategorieën.

Bron: cbs