Skip to main content

Het gebruik van medicijnen voor gewichtsverlies, zoals tirzepatide en semaglutide, wordt steeds gangbaarder. Beide medicijnen verminderen hongerprikkels in de hersenen, maar er zijn verschillen in eigenschappen die nauwkeurige medische begeleiding vereisen. 

Semaglutide, goedgekeurd door de FDA (in Amerika) als Ozempic, Wegovy en Rybelsus, is geautoriseerd voor zowel type 2 diabetes als gewichtsbeheersing. Het bootst GLP-1-hormonen na, verminderend hongergevoelens en bevorderend insulineproductie en verzadiging.  

Tirzepatide, verkocht als Mounjaro of Zepboud, is zowel een GIP als GLP-1 receptor agonist, wat betekent dat het zowel GLP-1 als GIP hormonen nabootst. Deze combinatie suggereert potentieel extra ondersteuning voor gewichtsverlies, maar het is momenteel alleen FDA-goedgekeurd voor Amerika. 

Recente onderzoeken tonen aan dat tirzepatide (-/-22%) effectiever is voor gewichtsverlies dan semaglutide (/-15%). Echter de hogere dosis tirzepatide kan deze resultaten hebben beïnvloed. Beide medicijnen blijken effectief te zijn voor gewichtsverlies bij mensen zonder diabetes. 

BronBron