Ozempic en Saxenda: niet alleen afvalmedicatie maar ook effectief voor PCOS en Alzheimer?

Ozempic (semaglutide) en Saxenda (liraglutide) blijken in de praktijk meerdere toepassingen te hebben. Deze populaire medicijnen voor diabetes en gewichtsverlies tonen ook potentie bij de behandeling van aandoeningen zoals PCOS, verslaving en Alzheimer. Toch blijft het voor de wetenschap een uitdaging om de ervaringen van patiënten voldoende te onderbouwen. Semaglutide behoort tot de klasse geneesmiddelen genaamd GLP-1 agonisten, samen met Mounjaro en Victoza. Sinds de introductie van deze medicijnen zijn er meldingen geweest van potentiële toepassingen bij diverse aandoeningen, zoals PCOS, Alzheimer, Parkinson, verslaving, alcoholgebruiksstoornis, leverziekte en kanker.

Het bewijzen van de werkzaamheid voor elke aandoening vereist uitgebreid laboratoriumonderzoek en grootschalige klinische proeven. Dit vergt jarenlange kostbaar onderzoek. De huidige grote tekorten in de supplychain voor Ozempic en Saxenda bemoeilijken grootschalig onderzoek. Voor onderzoekers zoals Dr. Melanie Cree en Dr. Joseph Schacht, die respectievelijk onderzoek doen naar PCOS en verslaving, is het verkrijgen van voldoende medicijnvoorraden een uitdaging.

Novo Nordisk, de producent van Ozempic en Saxenda richt zich momenteel voornamelijk op het produceren van medcijnen voor klinische zorg en niet voor onderzoeksstudies.

Allison Tuckman uit Manalapan, New Jersey, heeft 12 jaar lang gestreden om de juiste diagnose van polycysteus ovarium syndroom (PCOS) te krijgen en nog eens 10 jaar om een effectieve behandeling te vinden. Nu heeft ze eindelijk een medicijn gevonden dat haar ernstige symptomen onder controle houdt: semaglutide, hetzelfde medicijn dat bekend staat om zijn effecten op gewichtsverlies en verkrijgbaar is onder de namen Ozempic en Wegovy. Semaglutide behoort tot een klasse geneesmiddelen genaamd GLP-1 agonisten, waar ook andere diabetesmedicijnen toe behoren. Hoewel GLP-1 agonisten officieel niet zijn goedgekeurd voor de behandeling van PCOS, heeft Tuckman het medicijn al drie jaar lang voorgeschreven gekregen als ‘off-label’ gebruik. Ze heeft gemerkt dat het medicijn heeft geholpen bij het aanpakken van complicaties van PCOS, zoals overmatige insulineproductie, hoge bloeddruk en hoog cholesterol. Haar bloedsuikerspiegel is gestabiliseerd en ze heeft minder last van uitputting. PCOS treft naar schatting 5 miljoen vrouwen in de VS en kan leiden tot pijnlijke menstruatie, onvruchtbaarheid en metabole complicaties. Daarnaast ontbreekt het aan voldoende wetenschappelijk bewijs om goedkeuring te krijgen van de FDA en brede verzekeringsdekking te verkrijgen. Farmaceutische bedrijven moeten grootschalige en dure onderzoeken uitvoeren om deze goedkeuringen te verkrijgen, maar op dit moment zijn er geen plannen in die richting van Novo Nordisk, het bedrijf achter semaglutide.

Onderzoekers blijven actief bezig met het verkennen van andere toepassingen van GLP-1 agonisten, zoals verslaving, de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, slaapapneu en niet-alcoholische leververvetting. Hoewel er veelbelovende resultaten zijn bij dierproeven, bevinden de onderzoeken bij mensen zich nog in een vroeg stadium. Ondanks de uitdagingen zetten onderzoekers hun studies voort om meer bewijs te verzamelen over de werkzaamheid van GLP-1 agonisten bij diverse aandoeningen. Ze geloven dat deze medicijnen levens kunnen veranderen, maar er is behoefte aan rigoureuze wetenschappelijke onderzoeken.

Bron: NBC