Obesitas verhoogt het risico op overlijden

10-03-2023

Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Colorado in Boulder blijkt dat obesitas het risico op overlijden met 22% tot 91% verhoogt, veel meer dan eerder werd aangenomen. Tegelijkertijd is het risico op overlijden door ondergewicht waarschijnlijk overschat. Deze bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Population Studies.

De resultaten van dit onderzoek vormen een uitdaging voor de heersende opvatting dat alleen extreme gevallen van overgewicht het sterfterisico sterk verhogen. De auteur van het onderzoek, Ryan Masters, universitair hoofddocent sociologie aan de CU Boulder, suggereert dat eerdere studies waarschijnlijk de gevolgen hebben onderschat van leven in een omgeving waarin goedkoop en ongezond voedsel steeds toegankelijker wordt en een zittende levensstijl de norm is geworden. “Deze studie en andere beginnen de ware tol van deze volksgezondheidscrisis bloot te leggen”, aldus Masters.

Hoewel er al talrijke studies zijn uitgevoerd die aantonen dat hartziekten, hoge bloeddruk en diabetes (die vaak in verband worden gebracht met overgewicht) het sterfterisico verhogen, hebben slechts weinig studies aangetoond dat groepen met een hogere BMI een hoger sterftecijfer hebben. In plaats daarvan laten de meeste studies een U-vormige curve zien: degenen in de categorie “overgewicht” (BMI 25-30) hebben het laagste sterfterisico, terwijl zowel mensen met “ondergewicht” (minder dan 18,5) als mensen met extreem overgewicht (35 en hoger) een verhoogd risico op overlijden hebben.

Om te zien wat er gebeurt als er rekening wordt gehouden met die nuances, heeft Masters de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) van 1988 tot 2015 onderzocht, waarbij hij gegevens heeft geanalyseerd van 17.784 mensen, waaronder 4.468 sterfgevallen. Masters ontdekte dat een volle 20% van de steekproef, die als “gezond” werd beschouwd op basis van hun BMI, in het decennium daarvoor in de categorie overgewicht of obesitas had gezeten. Deze groep bleek een aanzienlijk slechter gezondheidsprofiel te hebben dan degenen in de categorie met een stabiel gewicht. Masters wees erop dat een leven met overgewicht kan leiden tot ziekten die, paradoxaal genoeg, leiden tot snel gewichtsverlies. Als in die periode BMI-gegevens worden verzameld, kan dat de studieresultaten vertekenen.

Het onderzoek van de Universiteit van Colorado in Boulder benadrukt dat het belangrijk is om de ernstige gevolgen van obesitas te erkennen en aan te pakken. Een gezonde levensstijl, met een gebalanceerd dieet en voldoende lichaamsbeweging, is de sleutel tot het voorkomen van overgewicht en obesitas en het verminderen van het risico op ernstige gezondheidsproblemen.

Bron: Eurasia