FAQ

1. Welke medicatie gebruikt StopOvergewicht?

StopOvergewicht maakt gebruik van medicatie uit de klasse van de GLP-1 agonisten. GLP betekent glucagon-like-peptide en is een zgn. incretine. Incretines zijn hormonen die van nature in de darmen voorkomen. Tijdens het eten stimuleren deze hormonen de alvleesklier tot afgifte van insuline. Het incretine hormoon GLP-1 (glucagon-like peptide-1) zorgt voor een verminderde eetlust en een vertraagde maaglediging.

2. Wat zijn de effecten van deze medicatie?

Het gewichtsverlies is deels afhankelijk van de persoonlijke leefstijl. Gemiddeld raakten deelnemers in onderstaande studies zo’n 15,6% van hun lichaamsgewicht kwijt in een periode van 4-6 maanden*.
*Zie publicatie: Mehta A et al. | Obes Sci Pract. 2017; 3(1): 3-14.
**Zie publicatie: Wilding J.P.H., Batterham R.L., Calanna S., et al. | 10.1056/NEJMoa2032183
Door gebruik van GLP1-agonisten vermindert de eetlust en wordt het ontledigen van de maag vertraagd. De hersenen geven minder het “hongergevoel” signaal af. Hierdoor lukt het beter om minder te eten en heeft de cliënt langer een voldaan gevoel.

3. Wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen van GLP-1 agonisten?

De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid en diarree. Dit komt bij meer dan 10% van de cliënten voor en zijn van voorbijgaande aard. Andere bijwerkingen, zoals braken, buikpijn, obstipatie en maagslijmvliesontsteking komen bij 1 tot 10% van de cliënten voor en zijn ook van voorbijgaande aard.
GLP-1 agonisten worden bij patiënten met diabetes type 2 onder bepaalde voorwaarden vergoed.

4. Wanneer mag ik deze medicatie niet gebruiken?

Het gebruik van GLP1-agonisten wordt ontraden bij zwangerschap en borstvoeding. Er zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend. Tijdens het eerste consult kijken we samen of er andere redenen zijn waarom het beter is om geen GLP-1 te gebruiken. Cliënten met diabetes type 2 adviseren wij contact op te nemen met de huisarts.

5. Waaruit bestaat het behandeltraject / programma?

Het integrale afslanktraject bestaat uit een intakegesprek met een arts, bloedonderzoek, begeleiding door de verpleegkundige van StopOvergewicht, gewichtsmetingen en beweging- en voedingsadviezen. Mogelijk wordt met de huisarts van de deelnemer contact opgenomen voor behandeladviezen.

6. Wat als ik mijn streefgewicht heb bereikt?

Om ervoor te zorgen dat je resultaten duurzaam zijn, volgt een nabehandelingstraject om je gewicht stabiel te houden. Hierbij word je wekelijkse onderhoudsdosis bepaald in overleg met het medisch team.

7. Wat zijn de kosten voor het behandeltraject?

De totale kosten voor het afslanktraject worden vooraf met je besproken en zijn gebaseerd op het type traject dat je doorloopt. De kosten voor consulten, medicatie, bloeddrukmetingen en lichaamsanalyse zijn all-in. De kosten voor het bloedonderzoek kunnen door StopOvergewicht in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar.

8. Wat is de garantie op succes?

Het gewichtsverlies is afhankelijk van de motivatie, dosis van de medicatie, de duur van het afslanktraject en opvolging van het beweging- en voedingsadvies. Het gemiddelde resultaat aan gewichtsverlies is -15,6%e van het lichaamsgewicht. Dit is de opgave van de fabrikant Novo Nordisk.

9. Is de dosering van de medicatie variabel?

De onderhoudsdosis van GLP1-agonisten is 2,4 mg eenmaal per week. Dit wordt bereikt door een periodieke ophoging van de startdosis van 0.25mg. Deze dosis zal na 3 à 4 weken worden aangepast door de arts op basis van lichaamsgewicht en gastro-intestinale bijwerkingen. De standaard opbouw is:

  • Week 1-4 1 per week 0,25 mg
  • Week 5-8 1 per week 0,5 mg
  • Week 9-12 1 per week 1,0 mg
  • Week 13-16 1 per week 1,7 mg
  • Onderhoudsdosis 1 per week 2,4 mg

10. Wat is het voordeel van deze methode boven andere lifestyle programma's zoals dieet?

Het afslanktraject van StopOvergewicht is gebaseerd op een door de EMA en FDA goedgekeurd medicijn voor gewichtsverlies. Cliënten ervaren daardoor snel positieve resultaten zonder hun leefstijl drastisch te veranderen. Dit en de persoonlijke begeleiding van de StopOvergewicht artsen geven een enorme stimulans in de motivatie van cliënten.

11. Kan iedereen meedoen?

Het afslanktraject van StopOvergewicht met medicatie is enkel geschikt voor personen met een BMI > 27. Bloedonderzoek en de intake door de arts van StopOvergewicht zijn standaard onderdelen van het behandelprogramma. De medische begeleiding is er op gericht om de mogelijke bijwerkingen van het medicijn te minimaliseren en op zelfwerkzaamheid van de cliënten.